Kvalitet och Miljö

Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöfrågorna ligger alltid med som en viktig del i verksamhet och utveckling hos Converflex. En målsättning är att hela tiden ligga i framkant för den tekniska utvecklingen inom branschen och att, tillsammans med kunden, alltid hitta de optimala lösningarna i varje enskilt tryckprojekt.

Företaget är bl.a. miljöcertifierat för ISO14001 och ISO9001-2000. Under 2013 har även certifiering för ISO22000 genomförts. Av miljöhänsyn används endast vattenbaserad färg i tryckprocesserna.