Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Converflex AB ska löpande i sin verksamhet och utveckling leva upp till överenskomna kundkrav, när det gäller produktutförande, hygien, leveranstid, service och miljö samt leva upp till gällande lagstiftning.

För att klara detta ska företaget kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt dokumenterade system för rutiner inom företaget. För att systemet ständigt ska utvecklas och fungera ska all personal i företaget engageras i detta arbete. Detta sker med årsvis reviderade kvalitetsmål och handlingsprogram.