Miljöpolicy

Miljöpolicy

Converflex AB arbetar aktivt i sin löpande verksamhet och utveckling för att minimera de negativa effekterna för vår miljö utifrån vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Företagets miljöarbete utvärderas och förbättras kontinuerligt inom områdena råvaror, energiförbrukning, avfall, utsläpp och transporter. Detta ska göras med hjälp av årsvis reviderade miljömål och handlingsprogram.