Kvalitets- och livsmedelspolicy

Kvalitets- och livsmedelspolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Företaget ska löpande i sin verksamhet och utveckling leva upp till överenskomna kundkrav samt vad det gäller produktutförande, livsmedelssäkerhet, leveranstid, service och miljö samt leva upp till gällande lagstiftning.

För att klara detta ska företaget kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt dokumenterade system för rutiner inom företaget.
För att systemet ständigt ska utvecklas och fungera ska hela företagets personal engageras i detta arbete.
Detta ska göras med årsvis reviderade mål och handlingsprogram.

 

Hygienkrav

1.      Syfte
Hygienkrav för att säkerställa en god hygien i verksamheten.

2.      Omfattning
Hygienkrav gäller inom produktionsområdet utökade hygienkrav gäller inom hygienzon. Produktionsområdet inkluderar produktionshall, råvaru- och färdigvarulager.

3.      Ansvar
Alla anställda ansvarar för att följa reglerna.

4.      Förhållningsregler
Dörrar in till produktionsområdet ska vara stängda och låsta.
Yttre portar (port 1 & 4) ska hållas stängda.
Inre portar (port 2 & 3) kan vara öppna men ska stängas om yttre portar öppnas.

Arbetskläder ska tillhandahållas till all personal i 3 uppsättningar och möjlighet att lämna till tvätt finns 1 ggr / vecka. Smutsiga kläder bör bytas och ej användas i produktion.

Arbetskläder får inte ha utanpåfickor ovanför midjan. Dragkedjor och tryckknappar är tillåtna men inte knappar.

Vid konstaterad sjukdom eller smitta som kan överföras via livsmedel ska personal  inte arbeta med livsmedelsförpackningar. Alla skador, inklusive mindre skärsår ska behandlas omedelbart och på lämpligt sätt- blåa plåster och handske över skadan ska användas. Om förband används så ska detta skyddas under arbetspass i hygienzon.

RIKTLINJER PERSONSKADOR OCH SJUKDOMAR?

– Magsjuka – då personal drabbats av magsjuka så ska man stanna hemma 48 timmar efter sista symptom.

– Förkylning – då personal drabbas av förkylning med halsont ska man vara extra försiktig med arbete i hygienzon. omplacering bör ske för att undvika smitta till livsmedelsförpackningar.

Då personal misstänks ha smitta som kan överföras via livsmedel ska hälsoundersökning ske för att utreda vilken smitta som är aktuell. Vidare agerande beslutas utifrån konstaterad smitta.

PET-flaska med vatten är tillåtet att ha inne i produktionshall denna skall förvaras vid manöverbord. Inom hygienzon skall PET- flaska förvaras på arbetsbord för dator. Efter avslutat arbetsskift tas PET-flaska ut från produktionen.

Handtvätt och/eller användande av handdesinfektion är obligatoriskt innan entré i produktionshall.

Tvätta alltid händerna omedelbart efter toalettbesök, förtäring, rökning eller intag av vätska (annat än vatten).

Följande punkter får inte förkomma inom produktionsområdet:

  • Ringar och Smycken.
  • Armbandsur.
  • Personliga föremål (t.ex. nycklar, börs)
  • Förtäring av livsmedel (även kaffe, tuggummi och halstabletter inkluderas).
  • Dryckesglas, flaskor, eller andra typer av glas och hårda plaster är inte tillåtna.
  • Rökförbud gäller inomhus i företagets alla lokaler, även kontor. Rökare hänvisas utomhus i området intill uppsatta askkoppar. Tobak I form av snus eller tuggtobak får inte användas i produktionslokalerna.
  • Personalen får inte nysa eller hosta över råmaterial, intermediära produkter eller livsmedelsförpackningar. Att spotta är förbjudet.
  • Fingernaglar ska hållas rena och klippta.
  • Förbud mot användning av nagellack, lösnaglar och lösögonfransar.
  • Endast livsuppehållande läkemedel får tas med in till produktionsområdet och ska då förvaras i fickan övriga läkemedel förvaras i personligt skåp.

Personliga skåp 

– ska skötas så att de hålls fria från skräp och smutsiga kläder.
– i personliga skåp får inte verktyg förvaras som används i kontakt med livsmedelsförpackningar.

Hygienzon

Produktionsområdet för påstillverkning är klassad som hygienzon och avgränsas från övriga produktionshallen med en linje märkt hygienzon. Personal som vistas inom hygienzonen omfattas av generella förhållningsregler och utökade hygienkrav. Besökande omfattas av vår Besökspolicy 1022.

Utökade hygienkrav:
– keps/hårnät.
– munskydd om personal har skägg.

GHP och GMP skall alltid ligga till grund för arbete inom produktionslokal oavsett vilken produktion som är i gång. Detta för att säkerställa att hygienkraven aldrig brister inom verksamheten.

God hygien praxis (GHP) – att uppfylla hygienkraven i artikel 4 (EG) 852/2004,

på det sätt som beskrivs i relevant branschriktlinje för god praxis eller på annat

sätt som ger likvärdigt resultat, för att uppnå säkra livsmedel.

God tillverkningssed (GMP) – att tillverka livsmedel, på det sätt som beskrivs i

relevant branschriktlinje för god praxis eller på annat sätt som ger likvärdigt

resultat, så att redlighet och kravet på att konsumenten inte blir vilseledd uppnås.