Maskinerna

Maskinerna

Maskinparken med kringutrustning hos Converflex är anpassad för dekorer med upp till 10 färger. Maskinerna klarar en materialbredd upp mot 1,5 meter och rullarna kan ha en diameter på 1,5 meter.

Converflex strävar efter att anpassa produktionsflödet så att onödiga moment undviks. Kundernas önskade storlek på rullarna anpassas direkt i tryckpressarna, som dessutom är anpassade för snabba byten mellan de 1000-tals dekorer som hanteras i produktionen. Färgerna som används är vattenbaserade för att undvika onödig miljöpåverkan, samtidigt som bästa tryckresultat eftersträvas.

Med de instrument och den utrustning som Converflex förfogar över kan man mäta in och själva ta fram recept för alla färgnyanser, anpassade till det material som ska tryckas.